Hoegert

 

Bezpieczna praca z Högert Technik

Zostając naszym Partnerem, zyskujesz pewność, że produkty marki Högert Technik spełniają wszystkie obowiązujące wymogi prawne i przepisy BHP.

 hoegert technik artykuły bhp 1

Od kwietnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie unijne 2016/425 dotyczące ŚOI – środków ochrony indywidualnej, do której należy odzież robocza Högert Technik. Z dniem 21 kwietnia 2018 r. producenci, importerzy i sprzedawcy artykułów BHP muszą przestrzegać nałożonych obowiązków.

hoegert technik artykuly bhp 2

Jako producenci ŚOI mamy obowiązek opatrzyć artykuły BHP oznaczeniem CE, numerem serii/partii, nazwą typu lub umieścić inną informację umożliwiającą identyfikację produktu. Nowe rozporządzenie nakłada na nas – producenta zlecającego produkcję poza UE – obowiązek umieszczenia nazwy handlowej lub znaku towarowego i adresu. Przestrzegamy przepisów o zapewnieniu, że warunki przechowywania i transportu ŚOI nie zagrażają ich zgodności z wymaganiami rozporządzenia.

hoegert technik artykuly bhp 3

Artykułom BHP Högert Technik towarzyszą wymagane dokumenty i instrukcje określone w załączniku II pkt. 1,4 rozporządzenia 2016/425: certyfikaty, deklaracja zgodności UE, dokumentacja techniczna, instrukcja, sprawozdanie z badań.

hoegert technik artykuly bhp 4

Przestrzeganie obowiązujących przepisów pozwala marce Högert Technik oferować naszym Dystrybutorom produkty wysokiej jakości i budować status zaufanego partnera.

Högert Technik GmbH
Pariser Platz 6a
10117 Berlin, Niemcy

Dystrybucja w Polsce GTV
ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska